Employee insurance in the Netherlands is subject to numerous laws, for example:
 • Unemployment Insurance Act
  [Dutch: Werkloosheidswet (WW)]
 • Work and Income (Capacity for Work) Act
  [Dutch: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)]
 • Full Invalidity Benefit Regulations
  [Dutch: Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)]
 • Return to Work (Partially Disabled Persons) Regulations
  [Dutch: Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)]
 • Invalidity Insurance (Young Disabled Persons) Act
  [Dutch: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)]
 • Invalidity Insurance Act
  [Dutch: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)]
 • Invalidity Insurance (Self-Employed Persons) Act
  [Dutch: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)]
 • Work and Care Act
  [Dutch: Wet arbeid en zorg (WAZO)]
 • Sickness Benefits Act
  [Dutch: Ziektewet (ZW)]

Source:

Contact the Employee Insurance Agency via Startup Informationdesk
Call +31 88 585 22 22

External links